Bohemia Aikikai

LogoBA_anim3_100x99Bohemia Aikikai je dobrovolné sdružení oddílů a jednotlivců, jež se řídí Stanovami BA a vnitřními prováděcími předpisy. Aikido Ostrava je řádným členem této organizace od roku 2005. Bohemia Aikikai, jež dostala svůj definitivní název v roce 1996, má svůj původ v České konfederaci bojových umění. Důvodem jejiho vzniku byla snaha, rozvíjet aikido pana Shoji Nishio senseie v ČR. Díky usilovné a nelehké snaze mnoha důležitých představitelů BA, se organizace začala rychle rozšiřovat. Z pouhých dvou oddílu se díky jedinečnému Nishio-Ryu Aikido, které BA zpřístupnila veřejnosti, rozvinulo mnoho dalších po celých Čechách a Moravě. Vedení Bohemia Aikikai se skládá ze dvou orgánu, z rady BA a členů Valné hromady. V tomto volebním období je v absolutním čele prezident BA Jiří Marek (5.dan).

Bohemia Aikikai pořádá několikrát ročně semináře s přednímy japonskými a evropskými učiteli, kterých se Aikido Ostrava pravidelně účastní. Dále pak Bohemia Aikikai umožňuje svým členům skládat zkoušky na technické stupně Dan (Aikikai Honbu Dojo) a to 1-2x ročně na seminářích Ichiro Shishiya senseie.

Oficiální stránky Bohemia Aikikai: Bohemia Aikikai